Ge en gåva

Församlingens verksamhet bygger helt på frivilliga gåvor. Här nedan har du två vägar att bidra med medel till församlingens arbete.

Via bankgiro

Gåva till församlingskassan BG 417-5410
Gåva till Missionskassan BG 5038-9410

Swish

Ge en gåva till församlingskassan 1231 88 51 10