Du är här:Start > Om oss > Historik

Pingstförsamlingen Olofström bildades den 7 dec. 1935 i kapellet Solberga i byn Brännarebygden, 14 km norr om Olofström. Då under namnet Sionförsamlingen i Vilshult. Församlingen hade vid starten 43 medlemmar, av vilka flertalet tidigare tillhört Pingstförsamlingen i Kristianstad. 10 år senare var medlemsantalet uppe i 110, för att år 1960 vara 172. Som högst var det 210 medlemmar , Men på grund av stora utflyttningar har medlemsantalet krymp och nu 2015 finns det ca 70

Förutom Solberga-kapellet invigdes det nya kyrkor/kapell i rask takt av den expanderande församlingen, nämligen i Olofström år 1936, i Vilshult år 1937 och i Uggleboda år 1940. År 1986 förenades Betaniaförsamlingen (ÖM) Kyrkhult med pingstförsamlingen. Pingstkyrkan i Olofström genomgick år 1959 en genomgripande om- och tillbyggnad. Sin nuvarande utformning fick kyrkan år 1989. I takt med utvecklingen av moderna kommunikationer har pingstförsamlingen koncentrerat verksamheten lokalmässigt till Pingstkyrkan i Olofström, varigenom övriga kapell och fastigheter har avyttrats.